Памаліцца

 

Ойча наш, каторы ёсьць у небе!
Сьвяціся Імя Тваё.
Прыйдзі Валадарства Тваё.
Будзь воля Твая
Як у небе, так і на зямлі.
Хлеба нашага штодзённага
дай нам сёньня.
І адпусьці нам грахі нашы,
як і мы адпускаем
вінаватым нашым.
І ня ўводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога.
Амэн.
 

 

 Подсчёт кликовЗа ўвесь час памаліліся разоў:


 

Прагляд Iнтэнцыi або Сведчання
Вельмi прашу памалiцца, каб Пан Бог дау нам з мужам дзетак, бо мы ужо больш за 6 гадоу як пажанiушыся, i не можам зачаць. Урачы кажуць, што маю проблему яшчэ неяк можна вырашыць, але мужаву - не, i кажуць, каб рабiлi апладненне ад донару, а я не хачу! Муж хоча, а я - не! Прашу памалiцца, каб Бог дау нам цуд: дзiцятка, i захавау нашу сям'ю, бо я вельмi хвалююся з-за поглядау мужа наконт донарау. Можа, муж бы палюбiу Бога таксама, калi б з'явiлася дзiцятка...
Госць
5 кастрычніка 2016Адказы, каментары (0)

Няма адказаў, каментараў, ваш адказ будзе першым

Адказаць, каментаваць

Каментары ў Кантакце

Каментары Facebook
Oblate.by